Zorg

“Kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving begeleiden bij de ontwikkeling van hun eigen mogelijkheden”

Wij geloven in jouw aanleg en mogelijkheden en in die van alle kinderen. In al ons handelen stellen we de ontwikkeling van onze leerlingen centraal. Wij koesteren je ambities, stimuleren je talent en bieden je het onderwijs, de aandacht en begeleiding die bij jou past. Wij zijn een actieve school met ambitie en we leggen samen met jou een stevige basis voor je toekomst, “leren voor het leven”.

Binnen een veilige omgeving, waar aandacht is voor het unieke in ieder kind, willen we de kinderen begeleiden bij hun leerproces en bij hun persoonlijke ontwikkeling.

Kernwoorden hierbij zijn: warmte, liefde, zelfstandigheid en groei. Dat betekent voor ons ook dat we oog willen hebben voor kinderen bij wie de ontwikkeling anders verloopt dan bij de ‘gemiddelde’ leerling.

We streven als team naar het maximaal haalbare voor alle leerlingen. Het kind dat meer aan kan, minder aan kan, een ander tempo heeft of een andere leefwijze.

In het ondersteuningsplan, die u hieronder kunt downloaden, staat beschreven hoe wij de afspraken rondom ondersteuning en begeleiding hebben vastgelegd.