Waar wij voor staan en de samenwerking met de ouders

Aangenaam! Wij zijn Kindcentrum Stadskwartier

In een monumentaal schoolgebouw en twee spiksplinternieuwe gebouwen rond een gezellig plein krijgen kinderen modern onderwijs.
Ouders kunnen met hun kinderen van 0 tot 12 jaar bij ons terecht voor onderwijs, kinderopvang, voor- en buitenschoolse opvang en peuterarrangementen.

Wat in ons onderwijs belangrijk is, is te omschrijven in deze drie dingen: we werken doelbewust met de kinderen aan wat belangrijk is om te weten en te kunnen, aan wat nodig is om mee te doen in de maatschappij waarin we leven en we geven kinderen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen, om zelf keuzes te maken en hun talenten te ontdekken.

Wat wij geloven
Kindcentrum Stadskwartier is een open christelijke basisschool. Binnen onze school is plaats voor alle geloofsovertuigingen. Het christelijk geloof, verwoord in de Bijbel, vinden wij een waardevolle inspiratiebron voor jonge mensen op weg naar volwassenheid. We gaan ervan uit dat wanneer u voor Stadskwartier kiest, u die beginselen respecteert.

Hoe we met elkaar omgaan
Een goede sfeer op school vinden we heel belangrijk. Die is nodig om goed te kunnen leren, werken en spelen. Op Kindcentrum Stadskwartier gebruiken wij daarvoor de Kanjertraining: kinderen leren omgaan met elkaar en met zichzelf, op moeilijke én mooie momenten. Aandacht voor elkaar, samenwerken, samen spelen. Zo zorgen we er samen voor dat het voor iedereen fijn is om op school te zijn.

Samen met ouders

Ouders kunnen makkelijk binnenlopen bij Stadskwartier om even wat te vragen of te bespreken.
’s Ochtends staan wij op het plein, zodat u ons even wat kunt vragen of vertellen. Samen zorgen we voor de beste plek voor ieder kind.
Daarnaast wordt u ook ieder jaar een keer uitgenodigd om een les mee te kijken in de klas. Op die manier kunt u zelf de sfeer in de groepen ervaren!

Hoe wij hier vorm aan geven leest u hier.