Algemene Voorwaarden

De website (inclusief subdomeinen) en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Stichting KindPunt. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting KindPunt. De op deze website getoonde informatie wordt door Stichting KindPunt met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Hoewel Stichting KindPunt alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de stichting niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze website leiden naar websites buiten het domein van Stichting KindPunt. Deze websites welke geen eigendom zijn van Stichting KindPunt, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Stichting KindPunt. Hoewel Stichting KindPunt uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Stichting KindPunt worden onderhouden wordt afgewezen.