Wat maakt onze school uniek

Onderwijs op maat

Op het Stadskwartier werken wij ‘samen waar kan, apart waar nodig’.

Uitgaande van het z.g. leerstofjaarklassensysteem kunnen de groepen leeftijdsgenoten samenwerken onder (bege-)leiding van twee of drie leerkrachten.

Door de samenwerking tussen leerlingen en leerkrachten, maken we ruimte voor omgaan met verschillen tussen kinderen (differentiëren) en kunnen we het onderwijs persoonlijker maken. We kunnen hierdoor beter inspelen op wat elk kind nodig heeft in het eigen leerproces: de route naar meer gepersonaliseerd onderwijs.

Daarnaast hebben we binnen de groepen een leeromgeving gecreëerd waarbij kinderen kunnen kiezen in wat voor ruimte ze willen leren; een stille ruimte, een instructie ruimte of een samenwerkend leer ruimte waarbij je (begeleid) mag bepalen hoe je het beste leert. Dat kan al fietsend of liggend op een kleed zijn. Wij geloven dat je tot leren komt in een leeromgeving die motiverend werkt. Wij gaan daarvoor, omdat ieder kind het beste onderwijs verdient.

 

School in beweging: toekomstgericht

Wij geloven in elke dag een beetje beter onderwijs.

De wereld verandert snel, ook door de technologische ontwikkelingen en internationalisering. Informatie is overal en altijd beschikbaar. Hierdoor worden andere en nieuwe vaardigheden (de zgn. 21st Century Skills, 21ste -eeuwse vaardigheden) steeds belangrijker. Het gaat dan o.a. om samenwerken, communicatie, omgaan met informatietechnologie, kritisch denken en zelfsturing. Als school gaan we mee met de ontwikkelingen en zoeken we steeds weer naar mogelijkheden om dit in ons onderwijs te verweven.

 

Samen leren

Kinderen zijn onderdeel van een groter geheel. We leren hen daarom ook met verschillende rollen en verantwoordelijkheden om te gaan. Dat doen we onder andere in groepsoverstijgende werkvormen, waarin kinderen van verschillende leeftijden samenwerken op gelijk of verschillend niveau. Kinderen kunnen ook elkaar helpen of elkaar iets leren. Kinderen uit hogere groepen kunnen kinderen uit groep 3 bijvoorbeeld helpen met lezen.

Dit vraagt om deskundige leerkrachten, een modern aanbod, goede digitale leermiddelen) en een efficiënte organisatie (inclusief didactiek en klassenmanagement). De rol van de leerkracht verandert steeds meer naar coach, het kind wordt steeds meer eigenaar van het eigen leerproces, de ouders/verzorgers moeten in dit proces worden meegenomen.