Wat maakt onze school uniek

Een doorgaande lijn van 0 tot 12, en verder...

Natuurlijk is er vanuit onze voorschoolse opvang een ‘warme overdracht’ wanneer uw kind voor het eerst naar groep 1 gaat. Vanuit het gebouw van de kinderopvang kijken de kinderen al uit op de lokalen van de kleuters. Die kleine overstap maakt het natuurlijk veel gemakkelijker om voor het eerst naar school te gaan!
Als uw kind eenmaal op school zit is er natuurlijk ook ieder jaar een overdracht.

In groep 8 is er veel aandacht voor de overgang naar het voortgezet onderwijs. Er is van alles te kiezen en we vinden het belangrijk dat iedere leerling op een school terechtkomt die bij haar of hem past. Natuurlijk doen we dat in gesprek met het kind zelf, met u, met ons team en met de VO-scholen.

 

Onderwijs in thema's, zo leer je veel!

Op Stadskwartier werken we er hard aan ons onderwijs vorm te geven in thema’s. Veel vakken, zoals taal, lezen, geschiedenis, aardrijskunde en natuur & techniek krijgen een plek binnen die thema’s. Zo kunnen we kinderen veel leren over de onderwerpen die daarin aan bod komen.
We werken daarbij veel met allerlei soorten teksten: we gebruiken informatieve boeken, maar we lezen samen ook graag mooie kinderboeken. Daarnaast is er ruimte in onze thema’s voor kunst en cultuur en creatieve vakken.

Iedere thema wordt 3 keer aangeboden: in de onderbouw, middenbouw en de bovenbouw. Op die manier hebben kinderen aan het eind van groep 8 over belangrijke onderwerpen veel kennis.

 

Burgerschap

Op school leren wij onze leerlingen veel verschillende dingen. Naast de voor de hand liggende zaken als lezen, schrijven en rekenen wordt er ook van ons gevraagd aandacht te besteden aan het ontwikkelen van het burgerschap van onze leerlingen. Als we werken aan burgerschap dan gaat dit over alle manier waarop mensen deelnemen aan onze maatschappij en deze vormgeven. Dit is een ontzettend breed thema waarin de onderdelen variëren van het begrijpen van jezelf en de ander tot de inrichting van het Nederlandse staatsstelsel. Het staat daarom dus ook niet als los vak op ons rooster maar wordt verweven in vakken zoals aardrijkskunde en geschiedenis en tot aan de sociaal emotionele vorming door middel van de kanjertraining. Het vak burgerschap is dus verweven in ons gehele onderwijs.

 

Samen leren

Kinderen zijn onderdeel van een groter geheel. We leren hen daarom ook met verschillende rollen en verantwoordelijkheden om te gaan. Dat doen we onder andere in groepsoverstijgende werkvormen, waarin kinderen van verschillende leeftijden samenwerken op gelijk of verschillend niveau. Kinderen kunnen ook elkaar helpen of elkaar iets leren. Kinderen uit hogere groepen kunnen kinderen uit bijvoorbeeld groep 6 bijvoorbeeld helpen met lezen (tutorlezen). Dit vraagt om deskundige leerkrachten, een zeer efficiënte organisatie (didaktiek en klassenmanagement) en de juiste leermiddelen. De rol van leerkracht is daarbij degene die de leerlingen vaardigheden leert en de kennis die zij heeft overbrengt op de leerling, met als doel dat die daarmee eigen kennis kan verwerven. De rol van de leerling is daarbij dat zij de aangeleerde kennis en vaardigheden aanwendt om die steeds zelfstandiger verder te verdiepen en te verbreden.