Vakantie's en vrijedagen

Schoolvakanties 2020-2021 Meppel

Herfstvakantie                                            12 oktober t/m 16 oktober 2020

Kerstvakantie                                             21 december t/m 1 januari 2021

Studiedag KindPunt                                   woensdag 27 januari 2021

Voorjaarsvakantie                                      22 februari t/m 26 februari 2021

Goede Vrijdag/Pasen                                 2 april t/m 5 april 2021

Koningsdag                                                27 april 2021

Meivakantie                                               3  mei t/m 14 mei 2021 (incl. 5 mei Bevrijdingsdag en 13 mei Hemelvaartsdag)

Pinksteren + studiedag KindPunt              24 + 25 mei 2021

Zomervakantie                                          12 juli t/m 20 augustus 2021

 

 

Overige vrije momenten/afwijkende schooltijden in schooljaar 2019 – 2020

 

-vrijdag 18 december 2020:                     alle groepen: 12.00 uur vrij (begin kerstvakantie)

 

-vrijdag 9 juli 2021:                                   alle groepen: 12.00 uur vrij (begin zomervakantie)

 

-woensdag 23 juni t/m vrijdag 25 juni: tijdens de kampdagen van groep 7 en 8 zijn de groepen 1 t/m 4 vrij

 

 

Activiteitenagenda (onder voorbehoud)

Eerste schooldag cursusjaar 2020 - 2021

Informatie avond/Algemene ouderavond

Schoolfotograaf

Peutervoorstelling in Ogterop

KindPunt Academy

Week van het Kindcentrum

Spreekuurweek 1

Sinterklaasfeest

Kerstontbijt

Kerstviering in de kerk

Citoweek periode 1

Schoonmaakweek

Kerk- en schooldienst

1e rapport mee naar huis

Spreekuurweek 2

KindPunt Academy

Paasviering (onder schooltijd)

Koningsspelen

Schoonmaakweek

Sportdag groep 6,7,8

Avondvierdaagse (A4D)

Citoweek periode 2

2e rapport mee naar huis

Schoolreisje groep 3 t/m 6

Kleuterfeest

 

Schoolkamp groep 7 en 8

Spreekuurweek 3

Doorschuifmoment nieuwe groep

Slotavond groep 8

Juffenfeest kleuters

: maandag 17 augustus 2020

: dinsdag 1 september 2020

: dinsdag 8 september 2020

: zaterdag 19 september 2020

: maandag 21 september 2020

: 21 t/m 25 september 2020

: 5 t/m 9 oktober 2020

: vrijdag 4 december 2020

: donderdagochtend 17 december 2020

: donderdagavond 17 december 2020

: 25 januari t/m 5 februari 2021

: 18 januari t/m 22 januari 2021

: zondag 31 januari 2021

: vrijdag 12 februari 2021

: 15 t/m 18 februari 2021

: 16 maart 2021

: donderdag 1 april 2021

: vrijdag 23 april 2021

: 17 t/m 21 mei 2021

: vrijdag 28 mei 2021

: maandag 31 mei t/m donderdag 3 juni 2021

: 7 t/m 18 juni 2021

: maandag 21 juni 2021

: dinsdag 22 juni 2021

: dinsdag 22 juni 2021 (Schooltijd van de

  kleuters wordt dan aangepast)

: woensdag 23 t/m vrijdag 25 juni 2021*)

: 28 juni t/m 1 juli 2021

: donderdag 1 juli 13.15-14.00 uur 2021

: maandag 5 juli 2021

: woensdag 7 juli 2021

*)de kinderen van de groepen 1 t/m 4  zijn 3 dagen vrij tijdens schoolkamp.