Vakantie's en vrijedagen

Schoolvakanties 2019-2020 Meppel
Studiedag + herfstvakantie                   18 oktober t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie                                           23 december t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie                                   17 februari t/m 21 februari 2020
Goede Vrijdag/Pasen                              10 april t/m 13 april 2019
Meivakantie                                              27 april t/m 8 mei 2020 (incl. 5 mei)
Koningsdag                                               27 april 2020 (valt in de meivakantie)
Hemelvaart + studiedag PCBO              21 t/m 25 mei 2020
Tweede Pinksterdag                                 1 juni 2020
Zomervakantie                                          6 juli t/m 14 augustus 2020
 
Overige vrije momenten/afwijkende schooltijden in schooljaar 2019 – 2020
 
-vrijdag 20 december 2019:                  alle groepen: 12.00 uur vrij (begin kerstvakantie)
 
-vrijdag 3 juli 2019:                                 alle groepen: 12.00 uur vrij (begin zomervakantie)
 
-woensdag 17 juni t/m vrijdag 19 juni: tijdens de kampdagen van groep 7 en 8 zijn de groepen 1 t/m 4 vrij

 Activiteitenagenda (onder voorbehoud)

Eerste schooldag cursusjaar 2019 - 2020
Informatie avond/Algemene ouderavond
Schoolfotograaf
Spreekuurweek 1
Sinterklaasfeest
Kerstviering in de kerk (in de avond)
Kerstontbijt
 
Citoweek periode 1
Schoonmaakweek
1e rapport mee naar huis
Kerk- en schooldienst
Spreekuurweek 2
Projectweek
PCBO Academy
Paasviering (onder schooltijd)
Koningsspelen
Schoonmaakweek
Avondvierdaagse (A4D)
Sportdag groep 6,7,8
Citoweek periode 2
Schoolreisje groep 3 t/m 6
Kleuterfeest
 
2e rapport mee naar huis
Schoolkamp groep 7 en 8
Spreekuurweek 3
Doorschuifmoment nieuwe groep
Slotavond groep 8
Juffenfeest kleuters
: maandag 26 augustus 2019
: dinsdag 3 september 2019
: maandag 30 september 2019
: 7 t/m 11 oktober 2019
: donderdag 5 december 2019
: woensdagavond 18 december 2019
: vrijdag 20 december 2019 (alle groepen 
 zijn om 12.00 uur vrij)
: 13 januari t/m 24 januari 2020
: 20 januari t/m 24 januari 2020
: vrijdag 7 februari 2020
: zondag 9 februari 2020
: 10 t/m 14 februari 2020
: 24 februari t/m 6 maart 2020
: 10 maart 2020
: donderdag 9 april 2020
: vrijdag 17 april 2020
: 18 t/m 20 mei 2020
: maandag 25 t/m donderdag 29 mei 2020
: vrijdag 29 mei 2020
: 18 mei t/m 5 juni 2020 (niet tijdens de A4D)
: ma. 15 of di. 16 juni 2020
: ma. 15 of di. 16 juni 2020 (Schooltijd van de 
  kleuters wordt dan aangepast)
: dinsdag 16 juni 2020
: woensdag 17 juni t/m vrijdag 19 juni 2020*)
: week van 22 t/m 26 juni 2020
: donderdag 25 juni 13.15-14.00 uur
: maandag 29 juni 2020
: woensdag 1 juli 2020

*)de kinderen van de groepen 1 t/m 4  zijn 3 dagen vrij tijdens schoolkamp.