Weeknieuws 33

26-06-2020  weeknieuws 33:

  • Zomervakantie
  • Afscheid groep 8
  • Onderwijskundig: project groep 6 Bo bouwt een boot, nieuwe rekenmethode, verkeersexamen groep 7, Webinar groep 7 meldpunt discriminatie, groep 5 de beste plek om te leren
  • Vanuit de AC: ouderbijdrage wordt verlaagd komend jaar, ijsje voor alle kinderen
  • Vanuit de MR: nieuw lid
  • Vanuit het RIVM
  • Agenda
  • Trefwoord
  • Nieuws van de buitenschoolse opvang,  peuterspeelzaal en kinderopvang
  • Korfbal