Groep 8

Organisatie van groep 8

In groep 8 zitten dit schooljaar 37 leerlingen onder begeleiding van 3 leerkrachten en het eerste half jaar een stagiaire.

Meester Frans is de hele week aanwezig. Juf Nienke op maandag en dinsdag en juf Ageeth op donderdag en vrijdag. Dat betekent dat we bijna altijd met twee personen zijn en onze aandacht kunnen verdelen over de kinderen. Het eerste halfjaar is Juf Imke er ook bij als stagiaire op donderdag en vrijdag.

We zijn één groep. Dat betekent dat we elke ochtend met alle kinderen beginnen, de pauzes samen houden, verjaardagen samen vieren en groepsopdrachten/samenwerken met de hele groep doen.

Dit is mogelijk doordat we in het prachtige gerechtsgebouw, twee lokalen tot onze beschikking hebben.

We maken gebruik van instructiegroepen op niveau. De kinderen worden per blok of per periode ingedeeld in een instructiegroep die dezelfde uitleg nodig heeft. Wij vinden dat heel prettig werken en merken dat we iedere leerling op zijn of haar eigen niveau kunnen bedienen.

Ook bij ons op school gaan de ontwikkelingen op digitaal gebied steeds verder. Hierdoor kunnen we nog meer onderwijs op maat aanbieden. De programma’s die we gebruiken zijn adaptief en zorgen ervoor dat elke leerling precies goed wordt uitgedaagd.

Kamp, Musical

Vorig jaar hebben we een bijzonder jaar in groep 8 gehad. Geen kamp, geen eindtoets, een drive through afscheid (die overigens geweldig was!). Dit jaar hopen we een mooi laatste schooljaar te kunnen realiseren voor de kinderen van groep 8.

Schooladvies

Na de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen van groep 8 hun schooladvies te horen. In dit advies nemen we de gegevens mee van groep 6 tot en met groep 8. Een advies zal daarom nooit gebaseerd zijn op een paar maanden onderwijs in groep 8. We kijken naar resultaten, werkhouding (taakgerichtheid, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, concentratie), maar ook naar de thuissituatie. Soms zijn er veel spanningen thuis of zijn er moeilijke omstandigheden waardoor er bv minder goed huiswerk gemaakt kan worden. Ook kijken we naar de talenten van kinderen en waar ze echt gelukkig van worden.

Wel kijken we naar hoe de leerling zich in groep 8 verder ontwikkelt. Soms komt het voor dat een leerling opeens een grote sprong maakt op één of meerdere gebieden, maar een leerling kan ook behoorlijk in de puberteit komen en daardoor geheel ander werkgedrag vertonen of ongemotiveerd raken en daardoor minder goed gaat presteren.