Groep 6

Groep 6

Welkom op de pagina van groep 6

 

Met 32 kinderen, een meester en een juf gebruiken wij het fijne, grote lokaal in de nieuwbouw op het plein. 

De meeste lessen doen we samen, maar soms wordt er in twee groepen lesgegeven. We kunnen dan variëren in tempo, in niveau en in aantal. Dat werkt heel goed!

We doen dit elke dag bij rekenen, spelling en begrijpend lezen. Soms zetten we deze mogelijkheid ook bij andere vakken in.

Twee keer in de week is er gym, dat gegeven wordt door meester Gerrit, en eens per week gaat een aantal kinderen naar de blazersklas. Ze leren daar een blaasinstrument bespelen!

Durk Harmen de Boer is de leerkracht van deze groep, Anne Marel van Schaik de vaste onderwijsassistente, die vier dagen in de week aanwezig is. Ans Korsten is er op woensdag.

 

Fotoalbums