Groep 5

Welkom op de pagina van groep 5a en 5b

Wij zitten in twee klaslokalen in het bijgebouw op het schoolplein. Onze klassen zijn gescheiden door een verplaatsbare geluidswand.

De lessen geven we zoveel mogelijk samen waar kan, apart waar nodig.

Bij rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen worden onze klassen verdeeld in 2 of 3 groepen, zodat de leerlingen op hun eigen niveau les kunnen krijgen.

Ciska Schuiling (5b) en Linda Stuiver (5a) zijn de vaste leerkrachten, Nathalie Brakel (5b) is er op maandag en Ans Korsten (5a) op woensdag.