Groep 4

Welkom op de pagina van groep 4!

Groep 4 bestaat samen uit 26 kinderen. We zitten op de bovenverdieping van het hoofdgebouw. We mogen ook gebruik maken van het lokaal achter groep 3 en hier werken we regelmatig zelfstandig aan opdrachten. In groep 4 leren we veel nieuwe dingen.
Bij rekenen leren we bijvoorbeeld al de tafels 1 t/ m 10 en leren we sommen uit te rekenen tot 100.
Bij spelling leren we allemaal nieuwe categorieën met onze methode Staal.
We gebruiken de methode Tref om verhalen uit de bijbel én verhalen uit onze tijd te horen en te bespreken.
Door de Kanjertraining leren we veel over onszelf en hoe we om moeten gaan met anderen.
Verder zijn we bezig met verkeer en hebben we zelfs al Engels. Gelukkig is er dan ook nog tijd over om te tekenen, muziek te maken, te knutselen en te gymmen.

Juf Hilde is op de maandag en vrijdag aanwezig. Juf Janneke is er op de dinsdag, woensdag en donderdag. Op woensdag, donderdag en vrijdag worden we geholpen door juf Maaike, dit is een stagiaire. Gym krijgen we op maandag en donderdag van meester Gerrit.

Met elkaar hebben we het erg gezellig en leren we veel.