Groep 4

Welkom op de pagina van groep 4a en 4b.

In groep 4a en 4b zitten samen 50 kinderen. We zitten op de bovenverdieping van het hoofdgebouw, aan de pleinzijde.

In groep 4 leren we veel nieuwe dingen. Bij rekenen leren we bijvoorbeeld al de tafels van 1 t/ m 10 en leren we sommen uit te rekenen tot 100. Bij spelling leren we allemaal nieuwe categorieën met onze methode Staal. We gebruiken de methode Tref om verhalen uit de bijbel én verhalen uit onze tijd te horen en te bespreken. Door de Kanjertraining leren we veel over onszelf en hoe we om moeten gaan met anderen.

Ook leren we in groep 4 om nog beter aan elkaar te schrijven en ook de hoofdletters van het verbonden schrift leren we dit schooljaar. Verder zijn we bezig met verkeer en hebben we zelfs al Engels. Gelukkig is er dan ook nog tijd over om te tekenen, muziek te maken, te knutselen en te gymmen. In groep 4a is juf Janneke de Gruijter er op ma t/m wo en op do en vr is juf Callista er.

In groep 4b is juf Fenny er op ma, di en vr en op wo en do is juf Janneke Lamberink er.

Regelmatig worden er groepjes kinderen uit de klas gehaald door onze onderwijsassistenten juf Hilde en juf Maaike. Zij geven de kinderen extra begeleiding en uitdaging.

En op maandag en donderdag krijgen de kinderen van groep 4 gym van meester Gerrit. Met elkaar hebben we het erg gezellig en leren we veel.