Groep 3

Welkom op de pagina van groep 3.

Groep 3 vindt u in het hoofdgebouw op de bovenverdieping.

Ons lokaal is verbouwd om te voldoen aan onze onderwijsvernieuwingen. We hebben een kastenwand in het midden van het lokaal, met een brede schuifdeur. Zo kunnen we op een praktische manier vormgeven aan ons beleid. Samen waar kan, apart indien nodig. Groep 3 heeft nieuw meubilair. Hoge tafels met stoelen die verstelbaar zijn in hoogte. Als kinderen er behoefte aan hebben, mogen ze ook staand werken, of met een schoot kussen op de grond. Zo proberen we tegemoet te komen aan de individuele leerbehoefte van de kinderen.

In groep 3 leren de leerlingen lezen, we gebruiken daarvoor de methode lijn 3.
Leerlingen in groep 3 leren nog veel handelend, daarom bieden wij een reken /taalcircuit aan.
We geven muziek volgens de methode: 1,2,3 zing. In de eerste periode van het schooljaar zijn wij veel bezig met voorbereidend schrijven op grote vellen papier. Dit past beter bij de ontwikkelingsfase van het kind. Later gaan we over op het schrijfschrift.
Kanjertraining is een belangrijk onderdeel bij ons op school. Dit bestaat uit een verhaal Max en de Vogel en bijbehorende oefeningen. Het is een methode om de sociale vaardigheid te trainen. Ook Engels staat op het programma. We lezen Engelse prentenboeken, zingen liedjes, kleuren, dagen van de week
Creatieve vakken vinden wij ook heel belangrijk, hier wordt wekelijks aandacht aan besteed.

Twee keer in de week krijgen de leerlingen gym van de vakdocent.
Tevens spelen de leerlingen in groep 3 ook nog met regelmaat buiten. Ook is er ruimte om vrij te spelen in de klas.