Groep 1A- 2A

Welkom op de pagina van groep 1/2a.  

De lokalen van de kleutergroepen zijn op de benedenverdieping van het hoofdgebouw. In deze lokalen hebben we veel hoeken waar we spelend kunnen leren. Daarnaast zijn we regelmatig buiten of in de gymzaal te vinden.  

Elke week maken de kinderen twee tot drie taken. Bij het taakwerk richten we ons niet alleen op creatieve vaardigheden zoals tekenen, boetseren en verven, maar richten we ons ook op het aanleren van technieken zoals knippen, plakken, vouwen en scheuren. Al deze technieken helpen bij het verbeteren van de motorische vaardigheden van het kind. Ook leert het kind tijdens het taakwerk hoe het zijn of haar werk moet organiseren. Al deze vaardigheden staan daarnaast in het teken van het vergroten van de zelfstandigheid van uw kind. Verder is er ruimte voor innoverend leren. Kinderen krijgen de gelegenheid om kennis te maken met de digitale wereld door middel van het werken met apps op de iPad, het werken met programmeerbaar speelgoed of door spelletjes te doen op het digitale schoolbord.  

Tijdens de verschillende kringactiviteiten besteden we aandacht aan taal- en rekenactiviteiten en richten we ons op de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind. Kringactiviteiten vinden niet alleen plaats met alle kinderen in de groep, maar ook in kleinere groepen tijdens de zogenaamde kleine kring.   

Wekelijks wordt er aandacht besteed aan de Kanjertraining. Deze methode richt zich op de sociale ontwikkeling van het kind door activiteiten die zich richten op het wederzijds vertrouwen, weerbaarheid en de sociale veiligheid op school en in de klas.  

Kinderen die extra uitdaging of extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van taal, rekenen of motoriek krijgen dit veelal in de klas aangeboden. Hiervoor beschikken we over een breed scala aan ontwikkelingsmateriaal voor verrijking, uitdaging of ondersteuning.  

Aan muziek, drama en dans wordt aandacht besteed tijdens het gebruik van onze muziekmethode 123Zing, maar ook tijdens activiteiten van Scala en tijdens de lessen bewegingsonderwijs van de vakleerkracht.  

Tijdens de ochtendkring wordt er aandacht besteed aan onze godsdienstmethode Tref. Daarnaast is het één keer in de week Engelse dag. Gedurende deze dag besteden we extra aandacht aan het spelenderwijs ontdekken van de Engelse taal.  

In onze groep werken Arjen Lensen en Hanke Ipenburg. Meester Arjen werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en Hanke werkt op woensdag. 

 

Fotoalbums